Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promtie Nina Zipfel

Op vrijdag 26 juni a.s. om 14.30 uur verdedigt Nina Zipfel haar proefschrift 'Beyond Value-Based Health Care. How to use outcome measurement to improve quality of care in heart care?' De promotie is te volgen via een livestream

Promotor is prof. dr. G.P. Westert. Copromotors zijn dr. A.S. Groenewoud, dr. P.B. van der Nat en dr. B.W.J.M. Rensing.

De overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zich gecommitteerd aan de doelstelling om de helft van de zorg in 2022 inzichtelijk te hebben op uitkomsten. Hier wordt veel in geïnvesteerd, maar tot nu toe ontbraken echter concrete handvatten om uitkomsten te gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het St. Antonius Ziekenhuis en IQ healthcare (Radboudumc) sloegen de handen ineen om het concept value-based health care (VBHC) door te ontwikkelen. Het onderzoek in het kader van dit proefschrift heeft a) bestaande methoden voor kwaliteitsverbetering geïdentificeerd; b) een integrale aanpak ontwikkeld om verbeteracties te vinden; c) een verbeterinterventie gekozen (preoperatieve eiwitverrijkte voeding voor oudere patiënten met hartklepproblemen) en d) een systematische manier gepresenteerd voor het implementeren van verbetering in het kader van VBHC. De verbeterinterventie heeft geleid tot betere eiwitinname bij oudere patiënten in de thuisomgeving, voorafgaand aan de hartklepoperatie. Om zorguitkomsten te verbeteren reikt dit proefschrift een integrale aanpak aan voor de selectie van verbeterinterventies, doordachte implementatie, en zorgvuldige monitoring van resultaten, waarbij – naast uitkomsten – ook procesindicatoren onmisbaar zijn.

< terug naar het overzicht