Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Amerikaanse belangstelling

In de eerste week van november zijn Myrra Vernooij-Dassen en Yvonne Engels (afdeling anesthesiologie, pijn, palliatieve geneeskunde en vanaf januari 2015 een dag per week gedetacheerd naar IQ healthcare) naar New York en Boston geweest.

Zij hebben samen de afgelopen vier jaar het IMPACT-project geleid, een FP7 project waar 10 Europese landen aan deelnemen, en waar Jasper van Riet Paap een van de promovendi is. Dit project draait om het implementeren van kwaliteitsverbetering van de organisatie van palliatieve zorg. In dit project is bewust gekozen voor het bij elkaar brengen van onderzoekers en professionals op het gebied van palliatieve zorg bij dementie en onderzoekers en professionals op het gebied van palliatieve zorg bij kanker; meestal zijn dit twee gescheiden werelden. Omdat er enerzijds veel overlap is in de organisatie en het model van de palliatieve zorg voor beide aandoeningen, en beide groepen ook ieder hun specifieke expertise hebben, bleek dit een zeer waardevolle en
vruchtbare keuze. In het project is modelmatig in kaart gebracht hoe de palliatieve zorg georganiseerd is in Europa, is een set kwaliteitsindicatoren voor de organisatie van palliatieve zorg ontwikkeld, is in kaart gebracht welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn om kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorgsetting te starten, en is nagegaan welke strategieën effectief zijn. Tenslotte zijn pilot tests uitgevoerd met de indicatoren in 40 settings in vijf landen, steeds gevolgd door verbetertrajecten. 

Zeker bij een project dat gaat om de implementatie van indicatoren en kwaliteitsverbetering, is het van essentieel belang dat de ontwikkelde indicatoren en tools ook hun weg naar de praktijk vinden. Als eerste stap daarvoor hebben we drie weken geleden in Brussel een invitational conference gehouden, samen met het consortium van een ander Europees project (Euro IMPACT). Tijdens deze conferentie, waarin onderzoekers en beleidsmakers samenkwamen en met elkaar in discussie gingen, is een eerste belangrijke stap gezet door het lanceren van een declaratie met 10
aanbevelingen, om palliatieve zorg als public health issue op de Europese agenda te krijgen. Deze declaratie is door alle aanwezigen ondertekend, en wordt momenteel verder verspreid in Europa met de uitnodiging om hem digitaal te ondertekenen.

De reis naar New York en Boston was een tweede stap, om niet alleen in Europa en Indonesië maar ook in de USA interesse te wekken voor het implementeren van de indicatoren en kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg. Hierbij hebben we onderzoeksgroepen op het gebied van dementie bezocht, op het gebied van palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen en palliatieve zorg voor patiënten met kanker. 

Ons bezoek heeft op verschillende manieren de interesse van Amerikaanse onderzoekers opgewekt. Dr. Mary Mittelman van NYU wil onze indicatoren als
uitkomstindicatoren gaan inzetten. Dr. Sean Morrison van het Mount Sinai Hospital in NY vond de indicatoren uitermate relevant voor de organisatie van palliatieve zorg in
Amerika, en gaat dit met ons uitdragen binnen de Amerikaanse Associatie van
Palliatieve Zorg.

Na een Grand Roundpresentatie die Myrra en Yvonne woensdagochtend gaven in het fameuze Ether Dome van Massachusetts General Hospital, zocht dr. Rachelle Bernacki, director of quality initiatives van het Dana Farber Cancer Institute, meteen contact: ze wil de indicatoren gaan gebruiken om hun organisatie te evalueren.

Tijdens een inspirerende uitwisseling met de onderzoeksgroep van dr. Jennifer Temel, bleek dat onze indicatoren ook bij hen veel winst op zouden kunnen leveren.

De eerste stappen zijn gezet voor nadere samenwerking met Amerika.

Prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen is hoogleraar psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen

 Prof.dr. M. Vernooij-Dassen

 

< terug naar het overzicht