Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Huidig zorgsysteem lokt overconsumptie uit

Huidig zorgsysteem lokt overconsumptie uit

Het Nederlandse zorgstelsel presteert in internationaal vergelijkend onderzoek vaak uitstekend. Wel betalen we in Nederland relatief veel voor onze zorg: 12% van het Bruto National Product. In die context is het interessant om te kijken naar een opvallende bevinding uit de International Health Policy (IHP) Survey van de Commonwealth Fund van 2012: maar liefst 57 procent van de Nederlandse huisartsen vindt dat hun patiënten te veel zorg ontvangen. Dat cijfer is internationaal gezien hoog. Wat zit hierachter? Een paar suggesties:

  • De assertieve patiënt eist zorg;
  • Onvoldoende tijd om met de patiënt in gesprek te gaan;
  • Transparantie over de geleverde kwaliteit;
  • Angst om fouten te maken (baat het niet, schaadt het niet);
  • Laagdrempelige toegang tot zorg;
  • Groot pakket verzekerde zorg.

Ons zorgstelsel en het samenspel tussen zorgaanbieders en patiënten werken op diverse manieren overconsumptie in de hand. Een verdere verheldering van het probleem is noodzakelijk om een bijdrage leveren aan het behouden van betaalbare gezondheidszorg. 

Dit is een korte samenvatting van een volledige artikel over dit onderwerp, welke is terug te vinden op www.socialevraagstukken.nl

Marjan Faber is senioronderzoeker Patient Empowerment en Gert Westert is hoogleraar Kwaliteit van Zorg IQ healthcare aan het Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen

< terug naar het overzicht