Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Effectief Verplegen 1: handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen

Het huidige onderwijs vraagt van verpleegkundigen het eigen handelen te kunnen beargumenteren met behulp van theoretische uitgangspunten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence-based nursing). Effectief verplegen reikt studenten de argumenten aan voor het oplossen of hanteerbaar maken van een aantal veel voorkomende verpleegproblemen. In dit boek zijn verpleegproblemen uitgewerkt, die zich bij veel verschillende patiënten/zorgvragers kunnen voordoen, gericht op de somatiek. Net als in deel 2 gaat het hier om op zichzelf staande verpleegproblemen en interventies, zoals b.v.: ondervoeding, pijn, slaapproblemen e.d. Het boek opent met een inleiding over ebp, waarna de uitgewerkte verpleegproblemen volgen. Elk hoofdstuk vormt een afgerond geheel, dat afzonderlijk bestudeerd kan worden. De hoofdstukindeling volgt een vast patroon: elk hoofdstuk begint met een korte introductie, gevolgd door casuïstiek en een beschrijving van het probleemgebied, de verpleegkundige diagnostiek en de verpleegkundige interventies, waarna het wordt afgesloten met een kennistoets en een literatuuroverzicht.

Redactie: Prof. dr. Th. van Achterberg, dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens

Uitgever: Kavanah, Dwingeloo

ISBN: 9789057401244

Jaar van uitgave: 2012

Effectief verplegen 1