Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Effectief Verplegen 2: handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen

In dit boek worden verpleegproblemen besproken die zich bij verschillende patiëntencategorieën kunnen voordoen en gelegen zijn in het psychosociale domein. Deze verpleegproblemen zijn geclusterd in een aantal verpleegkundige probleemgebieden (zie hieronder). Het boek opent met een inleiding, waarin de stand van zaken ten aanzien van evidence-based nursing wordt besproken en een toelichting wordt gegeven op de betekenis van enkele veel gebruikte classificatiesystemen en de PES-formule.

Na de inleiding volgen de uitgewerkte verpleegproblemen: elk hoofdstuk vormt een afgerond geheel (probleem-gebied), dat afzonderlijk bestudeerd kan worden.

De hoofdstukindeling volgt een vast patroon: elk hoofdstuk begint met een korte introductie, gevolgd door casuïstiek en een beschrijving van resp. het probleemgebied, de verpleegkundige diagnostiek en de verpleegkundige interventies, waarna het wordt afgesloten met een kennistoets en een literatuuroverzicht.

Redactie: Prof. dr. Th. van Achterberg, dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens

Uitgever: Kavanah, Dwingeloo

ISBN: 9789057401176

Jaar van uitgave: 2011

Effectief verplegen 2