Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Implementatie. Effectieve verbetering in de patiëntenzorg

Elk jaar komen in de gezondheidszorg veel waardevolle nieuwe inzichten, technologieën, programmas of best practices beschikbaar. Helaas vinden veel van deze innovaties hun weg naar de praktijk niet. Hoe komt dat? En hoe kan effectieve verbetering van de patiëntenzorg worden gerealiseerd? In deze - grondig herziene - uitgave van Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg vindt u actuele informatie over de implementatie van uiteenlopende veranderingen. Het proces van innovatie in de praktijk wordt zorgvuldig geanalyseerd en besproken aan de hand van een praktisch, stapsgewijs model. Een groot aantal wetenschappelijke bevindingen en praktische voorbeelden wordt gepresenteerd om het model toe te lichten. In Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg ligt de nadruk op het verbeteren van het handelen van artsen, paramedici en verpleegkundigen en de teams waarin zij werken. De patiënt staat hierbij centraal. Het is een praktisch boek voor zorgverleners, leidinggevenden, kwaliteitsfunctionarissen, managers, beleidsmakers en onderzoekers die betrokken zijn bij de optimalisering van de patiëntenzorg in Nederland. Richard Grol is emeritus hoogleraar Kwaliteit van Zorg aan de universiteiten van Nijmegen en Maastricht, Michel Wensing is hoogleraar Implementation Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Redactie: Richard Grol en Michel Wensing

Uitgever: Reed business, Amsterdam

ISBN:   9789035233966

Jaar van uitgave: 2011

.implementatie handboek NL