Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Karakter

"Kwaliteit van zorg wordt door veel factoren bepaald, onder andere door de (persoonlijke en professionele) kwaliteiten van professionals zoals artsen en verpleegkundigen. Tot die kwaliteiten behoren ook de persoonlijke eigenschappen om ethisch verantwoord je werk te kunnen doen als professional - deugden. Dit boek bevat onder meer een hoofdstuk over de deugden van de arts, de deugden van de verpleegkundigen en twee 'profielen' van zorgprofessionals. Eén daarvan is prof.dr. Baziel van Engelen, neuroloog bij het Radboudumc. Het boek combineert twee onderzoeksthema's van IQ healthcare: 'professionele ontwikkeling' en 'ethiek'."

Volgens de deugdethiek komt goed handelen voort uit houdingen die je gaandeweg je leven ontwikkelt, zoals moed, rechtvaardigheid en integriteit. Als je karakter hebt, streef je zulke deugden na. Ze maken je eigen leven en dat van je medemensen goed, ook als je aan het werk bent.

‘Wie deugt, levert virtuoos maatwerk.’

Welke deugden zijn van belang in beroepspraktijken zoals onderwijs, zorg, recht en bedrijfsleven en hoe ontwikkel je ze? Dit boek bundelt antwoorden op die vragen en korte interviews met professionals zoals Robbert Dijkgraaf, Femke Cools en Jos de Blok. Paul van Tongeren schreef ter inleiding een beknopte geschiedenis van de deugdethiek.

Redactie Wouter Sanderse en Jos Kole
ISVW uitgevers NUR: 730 / ISBN: 978-94-91693-62-5