Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg

In opleidingen in de gezondheidszorg wordt in toenemende mate aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering en het voorkomen van onveiligheid in patientenzorg. Kwaliteit en veiligheid hebben immers een hoge prioriteit. Maar wat betekent het precies om op een transparante wijze kwalitatief goede en veilige zorg te leveren? Welke rol speelt de zorgorganisatie, en hoe kan de arts of verpleegkundige individueel aan veilige patientenzorg bijdragen? Hoe worden calamiteiten voorkomen? Maar ook: hoe om te gaan met een gemaakte fout en hoe daarvan te leren?

In Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg wordt verhelderd wat kwaliteit van zorg is en wat voorwaarden zijn voor kwaliteitsverbetering.De verschillende dimensies als professionele, organisatorische en patientgerichte kwaliteit worden besproken, evenals het onderzoek naar kwaliteitsverbetering en de implementatie in de praktijk. Ondanks het streven naar optimale patientenzorg kunnen fouten worden gemaakt. Een apart hoofdstuk is daarom gewijd aan hoe om te gaan met een calamiteit, met oog voor patient, organisatie en voor eigen gevoelens. De functies en de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering worden in dit boek met tal van voorbeelden uit de klinische praktijk geïllustreerd.

Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg is geschreven door vooraanstaande Nederlandse kwaliteitsonderzoekers, -professionals en zorgverleners, die al vele bijdragen hebben geleverd aan daadwerkelijke verbetering van de patientenzorg. Met dit boek bieden zij iedere (aanstaande) zorgprofessional de kennis en handvatten om optimale patientenzorg na te streven en te reflecteren op de eigen rol hierin.

Redactie: H. Wollersheim

Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum

ISBN: 9789031382354

Jaar van uitgave: 2011

Boek kwaliteit en veiligheid