Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Onze docenten

Module 1

Hoofddocenten

Janske Hermens is cum laude afgestudeerd in de filosofie en in de sociale wetenschappen. Zij doceerde filosofie en ethiek aan verschillende opleidingen (Rechten, Psychologie, Filosofie) en publiceert over Nietzsche en over toegepaste ethiek. In 1991 was zij als student-assistent betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek voor de postdoctorale opleiding ethiek in de zorgsector. Op dit moment, na veel andere dingen gedaan te hebben, is zij terug als hoofddocent in de eerste module. Daarnaast rondt zij een proefschrift af over Nietzsches filosofie van de Grote Gezondheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is zij senior docent ethiek en duurzaamheid aan de Fontys International Business School in Venlo.

Dr. Lieke van de Scheer studeerde filosofie en Nijmegen en promoveerde daar op het proefschrift ‘Ongeregelde Moraal. Dewey’s ervaringsbegrip als basis voor een nieuwe gezondheidsethiek’. Zij heeft veel gepubliceerd over de methodologie en theorie van empirisch ethisch onderzoek en over ethiek in zorgpraktijken. Zij heeft gewerkt als docent filosofie en ethiek aan de Universiteit van Groningen, Tilburg, Maastricht en Amsterdam (Vu medisch centrum) en aan de HBO-V in Nijmegen. Sinds januari 2007 is zij lid van de METC van het Antoni van Leeuwenhoek en sinds 2016 van METC van het UMCG en lid van de regionale toetsingscommissie Euthanasie. Tevens is zij werkzaam bij de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe), waarvan zij op dit moment a.i. voorzitter is.

Gastdocenten

Prof. dr. Guido de Wert, hoogleraar Ethiek van Voortplantingsgeneeskunde en Erfelijkheidsonderzoek, Universiteit Maastricht

Dr. Eline Bunnik, filosofe, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Anneke Vulto, genetica, Radboudumc

Gerrit Kimsma, huisarts en filosoof

Dr. Marianne Dees, huisarts en post-doc onderzoeker, Radboudumc

Dr. Joanna Wojtkowiak, cultureel psycholoog, UvH

Drs. Wilma Göttgens, apotheker en filosoof, Radboudumc

Dorine Bauduin, filosoof

 

Module 2

Hoofddocenten

Dr. Gert Olthuis studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie in Nijmegen en ethiek in Nijmegen en Tilburg. Hij werkte vervolgens acht jaar bij de afdeling Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde van het Nijmeegse UMC St. Radboud. Daar deed hij onderzoek naar gezondheidszorg in een multiculturele samenleving en naar de morele houding van professionals in de palliatieve zorg. Op dat laatste onderzoek promoveerde hij in 2007. Na zijn promotie heeft hij anderhalf jaar gewerkt als adviseur bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid te Den Haag, waarin de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg samenwerken.

Vervolgens heeft hij gewerkt als postdoc-onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich bezig hield met onderzoek naar menslievende zorg in het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis. Sinds 1 september 2013 is hij als universitair docent verbonden aan de sectie medische ethiek van IQ Healthcare, Radboudumc Nijmegen en is hij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum geneeskunde. Tevens is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor gezondheid en ethiek (TGE).

Dr. Maaike Hermsen is sinds september 2014 associate lector Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Zij promoveerde in de Medische ethiek. Haar expertise binnen onderzoek en onderwijs is (stimuleren van) morele reflectie op het goede leven, goede zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers.

Vanaf eind 1999 was ze, eerst als onderzoeker en later als universitair docent, verbonden aan de afdeling Medische Ethiek van het Radboudumc. In maart 2005 is Maaike gepromoveerd op het onderwerp 'Morele oordeelsvorming in de palliatieve zorg'. Vervolgens was ze een aantal jaren onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en actief voor enkele commissies ethiek van zorgorganisaties. Vanaf 2012 is Maaike 2 jaar als praktijkonderzoeker werkzaam geweest bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tilburg University).

Gastdocenten

 Dr. Jan Keij, filosoof

Dr. Marcel Becker, filosoof, Radboudumc

Dr. Alistair Niemeijer, universitair docent, Universiteit voor Humanistiek

Dr. Andrea Ruissen, psychiater, filosoof, VUmc

Jelle van Gurp, ethicus, Radboudumc

Dr. Inge van Nistelrooij, universitair docent zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek

Menno de Bree, filosoof, RUG

Loes de Jong, filosoof

Dorine Bauduin, filosoof

 

Module 3

Hoofddocenten

Dr. Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige. Hij was o.a. werkzaam als kwaliteitsfunctionaris, HBO docent, en gedurende langere tijd als senior beleidsmedewerker ethiek bij een aantal werkgeversorganisaties in de zorg. Tot 1 september 2014 werkte hij als universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is als gastdocent nog verbonden aan het LUMC en het Radboud UMC (postacademische opleiding Ethiek in de zorg). Daarnaast is hij verbonden aan diverse commissies ethiek (voorzitter Ipse de Bruggen; extern lid en consulent Gemiva-SVG groep; voorzitter Commissie Ethiek VenVN) en betrokken bij het NEON (klankbordgroep). Hij publiceerde o.a. over ethiekbeleid van zorgorganisaties, gespreksmethoden voor moreel beraad, kwaliteitsbeleid, omgaan met verzet van mensen met een verstandelijke beperking.

Dr. Froukje Weidema  studeerde humanistiek en specialiseerde zich tijdens die studie in de medische en toegepaste ethiek. Na korte tijd gewerkt te hebben als consulent ethiek in de gehandicaptenzorg promoveerde zij aan het VUmc Amsterdam met haar proefschrift 'Dialogue at Work; implementing moral case deliberation in a mental healthcare institution' (2014). Dit dialogisch onderzoek vond plaats op GGNet, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met een rijke moreel beraadpraktijk van ca. 250 moreel beraden op jaarbasis.

Froukje is momenteel werkzaam aan het VUmc. Ze is projectleider van het landelijk project NEON (Netwerk EthiekOndersteuning NL) waarbinnen gewerkt wordt aan de professionalisering van ethiekondersteuning. Verder is ze projectleider van het VUmc Moreel Beraad-project, doceert ze ethiek aan de universiteit en werkt ze veelvuldig als trainer en gespreksleider moreel beraad. Op GGNet voert ze onderzoek uit naar morele vragen bij intramurale hulp bij zelfdoding bij psychiatrisch patiënten.

Dr. Thijs Tromp, directeur Relief

Dr. Edgar Karssing, Nijenrode Business Universiteit

Dr. Martine de Vries, kinderarts, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Rien Janssens, Vumc

Dr. ir. Rob Reuzel, Radboudumc

Dr. Gert Olthuis, universitair docent, radboudumc