Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Organisatie

Meer informatie over onze opleiding, bijvoorbeeld over de precieze invulling van de lesdagen en ervaringen van oud-deelnemers vindt u in onze brochure.

De coördinatie van de opleiding is in handen van mw. drs. Simone Naber. Zij is verantwoordelijk voor de eenheid, samenhang en afstemming in de opleiding, alsmede voor het organisatorisch kader van de opleiding en de bewaking van de zorg voor de kwaliteit. Tevens is zij verantwoordelijk voor de werving van de deelnemers en de profilering van de opleiding. Zij is degene bij wie u nadere informatie kunt inwinnen en eerste aanspreekpunt tijdens het opleidingstraject.

Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, in principe van 10:00 tot 17:00 op nummer (024) 36 13359. E-mail: Simone.Naber@radboudumc.nl

Op het secretariaat van de sectie ethiek is Gerdie van Uden degene bij wie u terecht kunt als het gaat om Ethiek in de zorgsector. Zij houdt de administratie en de
boekhouding bij en verbindt u zonodig door met de onderwijscoördinator. Tel. (024) 361 53 20, email: Gerdie.vanUden@radboudumc.nl.