Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Toetsing en diplomering

Per module wordt het leerresultaat van de deelnemers getoetst in een afsluitend gesprek of naar aanleiding van een schriftelijk product. Voor de voorbereiding hiervan is een tijdsinvestering van ongeveer 40 uur per gesprek begroot.
Heeft de deelnemer alle drie de modulen met een positief resultaat afgesloten dan
ontvangt hij of zij het diploma Ethiek in de zorgsector.