Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Voor wie is de opleiding bedoeld

De opleiding Ethiek in de zorgsector richt zich op hoger opgeleide managers en professionals: artsen, hoger opgeleide verpleegkundigen, sociaalpedagogische hulpverleners, therapeuten, geestelijk raadslieden, vertrouwenspersonen, coördinatoren, leidinggevenden, leden van medisch-ethische commissies, bestuursleden en adviseurs, enzovoort. Onder zorgsector verstaan wij het hele veld van de gezondheidszorg: eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke  gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, publieke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg.

Voor deelname is een vooropleiding op HBO- of academisch niveau noodzakelijk. 20 à 30 procent van de te bestuderen literatuur is in het Engels.