Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wat leert u in de opleiding?

In de opleiding Ethiek in de zorgsector leert u denken over de ethische vragen binnen uw eigen werk én meedenken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. U zult zien dat theorie en praktijk nauw verweven zijn in deze opleiding en dat zowel micro-, meso- als macro-niveau aan bod komen. Doelstelling van de opleiding is deelnemers te scholen in:

het  signaleren, analyseren en interpreteren van morele aspecten;

­het communiceren en argumenteren over deze aspecten en het organiseren van deze communicatie;

het afronden van deze processen in beslissingen of adviezen.

Wij bieden u kennis en vaardigheden waarmee u zelf een verantwoord en beredeneerd standpunt kunt innemen. De opleiding doet dit door u zowel theoretisch als praktisch te trainen in de omgang met ethische vraagstukken. Hierdoor kunt u een ethische voortrekker worden in uw organisatie en het ethische aspect in uw werk een belangrijke impuls geven. Dit komt niet alleen u als medewerker ten goede, maar ook uw organisatie als geheel.