Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Behandelindex fysiotherapie is valide en betrouwbaar

Kwaliteit, betaalbaarheid en de toegankelijkheid zijn de belangrijkste issues van het zorgstelsel, en daarmee ook die van de fysiotherapeutische zorg. Transparantie speelt hierbij een belangrijke rol. Een instrument voor is het in beeld brengen van de praktijkvariatie in de fysiotherapeutische zorg is de behandelindex fysiotherapie. Samenwerkende zorgverzekeraars hebben een uniforme rekenmethode ontwikkeld waarmee fysiotherapiepraktijken niet langer geconfronteerd worden met meerdere, soms verschillende, rapportages over hun behandelintensiteit. Deze nieuwe methode wordt in dit rapport onderzocht op validiteit, betrouwbaarheid en geschiktheid voor gebruik.

De behandelindex fysiotherapie maakt gebruik van declaratiedata en vergelijkt het gemiddeld aantal zittingen per cliënt in een praktijk met het verwachte aantal zittingen per cliënt op basis van de cliëntenmix. Deze spiegelinformatie geeft praktijken voor fysiotherapie en zorgverzekeraars inzicht in de (cijfermatige) doelmatigheid van de verleende fysiotherapeutische zorg.

De nieuwe rekenmethode voor de uniforme  behandelindex is valide en betrouwbaar. Gebruik van de behandelindex voor het doel: (1) 'spiegelinformatie' is mogelijk, maar biedt nog beperkt houvast om deze doeltreffende te gebruiken in een Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus; (2) 'contractering' is mogelijk, maar zorgvuldig conclusies trekken is van belang; (3) 'keuzeinformatie voor cliënten' is thans niet mogelijk. Een belangrijke vervolgstap is daarom de behandelindex te verrijken met kwaliteitsinformatie en patiëntervaringen.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van de SKMZ (Stichting Kwaliteits Monitoring Zorg) en werd uitgevoerd door Equalis in samenwerking met onderzoekers van het Talma Instituut.

Lees de volledige rapportage of ga naar de eindpresentatie behandelindex fysiotherapie

< terug naar het overzicht