Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Eindrapport 'Implementatie van de Verstandige Keuzes bij een acute wond'

In 2015 zijn vijf Verstandige Keuzes bij een acute wond uitgebracht die aanbevelingen doen over situaties waarbij minder wondzorg juist beter is.

IQ healthcare evalueerde in hoeverre verpleegkundigen en artsen op de hoogte zijn van deze aanbevelingen en ze opvolgen. Hoewel de meerderheid van de verpleegkundigen en artsen op de hoogte is van de Verstandige Keuzes, volgt niet iedereen ze op in de praktijk en is er ruimte voor verbetering.

De belangrijkste belemmeringen zijn een gebrek aan kennis, de werkomgeving en de veronderstelde wensen van de patiënt. Om de zorg te verbeteren is het belangrijk om de kennis over wondzorg onder verpleegkundigen en artsen te verbeteren, bijvoorbeeld via de wondconsulent.

Ook moeten zorgverleners zich bewust worden van het vertrouwen van de patiënt in hun keuzes. Verder moeten de Verstandige Keuzes en de potentiële schade wanneer deze niet worden opgevolgd onder de aandacht van de patiënt komen. Ten slotte is het belangrijk de werkomgeving zo in te richten dat deze het opvolgen van de Verstandige Keuzes vergemakkelijkt.

Verkerk E, Huisman-de Waal G, Oude Bos A, Overtoom L, Kool T en Dulmen S van. Implementatie van de Verstandige Keuzes bij een acute wond. Nijmegen; IQ healthcare, 2018.

Download Eindrapport 'Implementatie van de Verstandige Keuzes bij een acute wond'  

< terug naar het overzicht