Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Grenzen en mogelijkheden van selectieve contractering in de zorg

De Zorgverzekeringswet uit 2006 biedt ruimte voor selectieve zorginkoop maar dit wordt in Nederland slechts beperkt toegepast. In dit rapport onderzoeken we de grenzen aan en mogelijkheden van selectieve inkoop. Dit doen we door de verzekeraar-aanbieder relatie nader te bestuderen binnen het contracteringsproces van het Amerikaanse Medicare Advantage (MA) programma, een verzekeringsvorm waarmee in de VS al zo’n dertig jaar ervaring is opgedaan.

De meeste studies naar selectieve inkoop focussen zich met name op de te behalen efficiency winst. De directe impact van selectieve inkoop op de kwaliteit van zorg is echter vaak niet duidelijk. Met deze studie beogen we een bijdrage te leveren aan de discussie over de mogelijke impact van selectieve inkoop, door de MA markt van de staat New York te analyseren en vast te stellen in welke mate de zorginkoop wordt bepaald door het inkopen op kwaliteit.

Onze resultaten laten zien dat selectieve inkoop pas in de volle breedte kan plaatsvinden wanneer aan een aantal criteria is voldaan. De belangrijkste is dat verzekeraars kunnen beschikken over betrouwbare prestatie-informatie van de zorgaanbieders. Ook het gebruik maken van kwaliteit-gedreven vergoedingen (value-oriented payment schemes) kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Dit leidt tot een aantal beleidsaanbevelingen die u kunt nalezen in  het volledige rapport.

< terug naar het overzicht