Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Het Patiëntenportaal

In deze rapportage zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners met het gebruik van een zorgportaal in kaart gebracht. Welke belemmerende en bevorderende factoren zien zij en ondervinden zij in de praktijk. Tevens identificeren de onderzoekers aangrijpingspunten voor verbetering van het patiëntenportaal en het implementatieproces.
Ga naar de rapportage 'Het Patiëntenportaal'
Ga naar het 'Supplement bij het rapport Het Patiëntenportaal'

< terug naar het overzicht