Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Implementatie Richtlijnen voor de Wijkverpleging

Dit rapport is onderdeel van de Programmeringsstudie Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022. Het doel van de studie, opgezet door IQ healthcare in samenwerking met het NIVEL en de Hogeschool Utrecht, was het ontwikkelen van een agenda van activiteiten om bestaande en toekomstige kwaliteitsstandaarden te implementeren. Subdoelen hierbij waren: het geven van een  overzicht van kwaliteitsstandaarden waar implementatieactiviteiten nodig zijn, een overzicht van implementatieactiviteiten voor toekomstige wijkverpleegkundige kwaliteitsstandaarden en het doen van aanbevelingen om implementatie in te bedden in de kwaliteitscyclus. 

Voor het ontrafelen van de implementatievraagstukken zijn verschillende methoden gebruikt. Ten eerste een analyse vanuit implementatieperspectief van de resultaten van de eerste twee deelstudies (de Groot & Francke, 2021, Zuidema et al., 2021). Ten tweede een nadere analyse van het onderwerp Advance Care Planning dat vanuit het werkveld op basis van een uitvraag van het Panel V&V werd aangedragen als onderwerp voor de ontwikkeling van een nieuwe kwaliteitsstandaard voor de wijkverpleging. Ten derde een analyse van de ontwikkelingen binnen V&VN ten aanzien van kwaliteitsstandaarden. Hier kwamen een aantal kernaanbevelingen uit voort naast een overzicht van bestaande kwaliteitsstandaarden die mogelijk al een deel van de vragen uit de praktijk beantwoorden maar nog niet toegespitst zijn op de wijkverpleging. De kernaanbevelingen zijn gericht op 1) prioritering op basis van de behoefte vanuit het veld, 2) een proefimplementatie als vast onderdeel van het ontwikkeltraject, 3) implementatie-ondersteunende tools samengevat voor de praktijk, 4) een format voor een verspreidingsplan, en 5) het organiseren van een systeem dat de kennisname en gebruik van kwaliteitsstandaarden op geaggregeerd niveau monitort en/of evalueert.

Betrokken partners

IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen: Maud Heinen, Anita Huis en Hester Vermeulen

Nivel, Utrecht: Anneke Francke, Kim de Groot

Hogeschool van Utrecht: Rixt Zuidema, Nienke Bleijenberg

Lees hier het rapport en bekijk hier de Infographic.

< terug naar het overzicht