Aanmelden voor onze nieuwsbrief

International Health Policy Survey 2019 Commonwealth Fund - onderzoek onder huisartsen in 11 landen

Deze rapportage bevat de resultaten uit de 2019 Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP 2019). Naast Nederlandse huisartsen namen huisartsen uit nog 10 andere Westerse landen deel. Dit levert een genuanceerd beeld op van het functioneren van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, zoals dat door huisartsen wordt ervaren. Dit onderzoek wordt elke drie jaar onder huisartsen herhaald. In de tussenliggende jaren wordt een vergelijkbare studie uitgevoerd onder burgers en chronisch zieken. In 2018 is er geen vragenlijst uitgezet. Om deze reden is het nu vier jaar geleden dat de vragenlijst onder huisartsen is uitgezet.

Het onderzoek is gesubsidieerd door de Commonwealth Fund, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en IQ healthcare. Het onderzoek is uitgevoerd met ondersteuning van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Lees de volledige International Health Policy Survey 2019 | Commonwealth Fund - Onderzoek onder huisartsen in 11 landen.
Auteurs Dr. Simone van Dulmen, Florien Kruse en Prof. dr. Philip van der Wees

< terug naar het overzicht