Aanmelden voor onze nieuwsbrief

PROMs voor de ziekte van Parkinson: van spreekkamer naar publiek en weer terug

Betrokken partners

Afdeling Sociale Geneeskunde van het EMGO+ instituut/VUmc, IQ healthcare, Radboudumc, ParkinsonNet, Parkinson Vereniging, Consortium Kwaliteit van Zorg van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het Zorginstituut Nederland. 

Het project maakt onderdeel uit van NFU-expertisenetwerk Patient-reported outcomes: http://www.nfukwaliteit.nl/programmas/meten-van-kwaliteit/expertisenetwerken/patient-reported-outcomes

Doel rapport

Dit rapport rapporteert over een verkennend onderzoek, onder Parkinson  patiënten, neurologen, fysiotherapeuten en PROM-experts over het inzetten van PROM-informatie in de spreekkamer. Het gebruik PROMS in spreekkamer lijkt mogelijk en wenselijk onder bepaalde voorwaarden.

Kernboodschap

Patiënten en zorgverleners zijn beiden positief over het gebruik van PROMs in de spreekkamer. Ze verschillen echter van mening over wat er besproken moet worden en wie het initiatief moet nemen. Patiënten vinden dat de PROMs vooral zouden moeten gaan over het kiezen van behandelingen en dat de zorgverlener het initiatief moest nemen. Zorgverleners zijn juist vooral positief over het laten zien van de eigen scores van de patiënt over de tijd en over het gebruik door patiënten om zorginstellingen te vergelijken. Zorgverleners vinden overwegend dat patiënten zelf het initiatief moeten nemen om dit soort informatie te bespreken in de spreekkamer.

Mogelijkheden voor patiëntparticipatieHet gebruik van PROM-informatie biedt in theorie mogelijkheden voor verbetering van patiëntparticipatie in de spreekkamer. Zo kan het helpen bij het vergemakkelijken van keuzes over het behandeltraject of een zorginstelling en dus bijdragen aan gedeelde besluitvorming. Patiënten blijken de PROM-informatie in het algemeen goed te begrijpen. Betrokken patiënten geven aan dat ze de uitkomsten willen bespreken met hun zorgverlener.

Rapport

'PROMs voor de ziekte van Parkinson: van spreekkamer naar publiek en weer terug'

 

< terug naar het overzicht