Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Uitkomsten van de 11e International Health Policy Survey van de Commonwealth Fund

 In 2016 nam Nederland voor het 11e jaar op rij deel aan de International Health Policy (IHP) Survey van de Commonwealth Fund. De survey van 2016 was een omvangrijk onderzoek onder 26.863 burgers uit 11 westerse landen. In dit rapport beschrijven we de Nederlandse resultaten en vergelijken we onze resultaten met andere landen en met de resultaten van de survey in voorgaande jaren.  

De IHP-2016 survey laat zien dat de ervaringen van Nederlandse burgers met de zorg goed zijn, hoewel zij ook aanknopingspunten voor verbetering zien. De toegankelijkheid van de zorg in Nederland is relatief goed zowel voor wat betreft huisartsenzorg als medisch specialistische zorg. Ten opzichte van andere landen scoort Nederland in 2016 zeer hoog op verschillende aspecten van huisarts-patiënt communicatie. Nederland scoort echter middelmatig op het oordeel van de respondenten over de organisatie van nazorg.

Het onderzoek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de Commonwealth Fund, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en IQ healthcare. De rapportage kunt u hier vinden.

< terug naar het overzicht