Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Veertien aanbevelingen voor IGJ om toezicht op zorgnetwerken verder te ontwikkelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg van zorgaanbieders. Complexe zorg, zoals zorg voor mensen in kwetsbare situaties, wordt steeds meer georganiseerd in zorgnetwerken. Samenwerking is dan nodig om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. Als er alleen toezicht gehouden wordt op de directe zorgverlening dan blijven eventuele problemen in zorgnetwerken onderbelicht, terwijl deze wel van invloed zijn op de directe zorg.

De inspectie is daarom gestart met het ontwikkelen van toezicht op zorg in zorgnetwerken vanuit het patiënten/cliënten perspectief en werkt nu ook aan het toezicht op de samenwerkende organisaties. Toezicht houden op samenwerkende partijen (regionale zorgnetwerken) is complexer dan toezicht houden op individuele zorgaanbieders.

Aan Erasmus School Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) en IQ healthcare (Radboudumc) is gevraagd bouwstenen aan te leveren voor de verdere ontwikkeling van het toezicht op zorgnetwerken. Daarvoor zijn onder meer het functioneren van de samenwerking in zorgnetwerken en de eerste ervaringen met het toezicht op samenwerking onderzocht. De opdracht spitste zich toe op zorgnetwerken voor mensen in kwetsbare situaties. De opgeleverde bouwstenen zijn breed toepasbaar in het toezicht. In het rapport presenteren de onderzoekers veertien aanbevelingen waarmee de inspectie het toezicht op zorgnetwerken verder kan ontwikkelen.

Onderzoekers dr. Jozé Braspenning en promovenda Rabab Chrifou waren vanuit IQ healthcare betrokken bij de totstandkoming van dit rapport.

Lees hier het rapport:
Bouwstenen voor toezicht op netwerkzorg

< terug naar het overzicht