Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Verpleegkundig en verzorgend handelen bij zorginfecties: een knelpuntenanalyse

Om de beste zorg te leveren, is het belangrijk dat het handelen van verpleegkundigen en
verzorgenden gebaseerd is op actuele kennis en inzichten. Voor deze beroepsgroepen worden in
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - via ZonMw - daarom kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) prioriteert daarvoor de onderwerpen, waarvan zorginfecties er één is.

Zorginfecties komen relatief veel voor. Het was echter nog niet duidelijk, of verpleegkundigen en verzorgenden specifieke knelpunten in hun handelen bij dit probleem ervaren en of deze het best via een kwaliteitsstandaard aangepakt kunnen worden. Om deze reden heeft V&VN aan ZonMw verzocht een knelpuntenanalyse uit te laten voeren. Deze knelpuntenanalyse is uitgevoerd door IQ healthcare (Radboudumc) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Om de knelpunten ten aanzien van het verpleegkundig handelen in beeld te brengen is gebruik gemaakt van verschillende methoden: een beknopte literatuurstudie, een vragenlijstonderzoek onder de deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging, en drie verdiepende focusgroepen met verpleegkundigen en verzorgenden uit de ziekenhuiszorg, de intramurale ouderenzorg en de thuiszorg.

In dit rapport worden de knelpunten met betrekking tot het verpleegkundig en verzorgend handelen bij de signalering, preventie en behandeling van zorginfecties beschreven. Aangevuld met een inventarisatie van mogelijke oplossingsrichtingen.

Download het rapport.

< terug naar het overzicht