Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Verspilling in de langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft in 2013 het Meldpunt Verspilling opgericht, waar burgers melding kunnen doen van de verspilling die zij waarnemen in de zorg. Echter, omdat het om anekdotische informatie gaat is het op basis van deze meldingen nog niet mogelijk iets te zeggen over de omvang en de verdeling van verspilling in de Nederlandse zorg. De Celsus academie heeft daarom in opdracht van de Directie Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS in kaart gebracht wat bekend is in de wetenschappelijke literatuur over verspilling in de langdurige zorg.

Wij hebben de literatuur verkend voor de vijf thema’s die gaan over huidige verspilling. Dit zijn: 1) verminder ongepaste zorg; 2) verbeter het primair proces; 3) verminder het weggooien van voedsel; 4) verminder administratieve lasten en overhead; en 5) dring fraude terug.. Het blijkt dat er nog weinig wetenschappelijke onderzoek is gedaan naar verspilling binnen de langdurige zorg. Het meeste bewijs is er voor voedselverspilling, een onderwerp waarop verschillende initiatieven gaande zijn.

 Ook hebben we de regionale variatie verkend in langdurige zorggebruik met en zonder verblijf. Praktijkvariatie kan een indicatie zijn voor over- of ondergebruik. De verkennende analyses in dit rapport zijn onvoldoende robuust om een verstrekkende conclusie te kunnen trekken. Toch zijn er indicaties dat er sprake is van verspilling binnen de Nederlandse langdurige zorg, gezien de variatie in gebruik van zorg met en zonder verblijf tussen regio’s.

Lees het rapport voor meer informatie!

< terug naar het overzicht