Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Waarden van burgers over vruchtbaarheidsbehandelingen in het verzekerde pakket

Bij de afwegingen welke zorg wel en welke zorg niet moeten worden vergoed wordt veel belang gehecht aan de mening van burgers. Maar hoe krijg je inzicht in de mening van burgers?
In dit project hebben wij onderzocht of de Q-methode een geschikte tool hiervoor is.

Met de Q-methodologie  breng je de voornaamste meningen of houdingen over een bepaald onderwerp in beeld . Ons project richtte zich op de vergoeding van onvruchtbaarheidsbehandelingen: moeten die wel of niet vergoed worden vanuit het basispakket?

Dit onderzoek laat zien dat er drie waardeprofielen te onderscheiden zijn: een groep mensen die brede solidaire toegang tot deze zorg voorstaat; een groep die meer waarde hecht aan de nadruk op leefstijl en eigen risico en daarom een lagere toegankelijkheid verdedigbaar vind, en tenslotte ; mensen met een traditionele houding, die deze zorg wil voorbehouden aan traditionele koppels en geen bemoeienis van de overheid of verzekeraar duldt. De drie profielen blijken slechts zeer beperkt samen te hangen met kenmerken van burgers.

Lees het volledige rapport

< terug naar het overzicht