Aanmelden voor onze nieuwsbrief

De PREM HAP: gevalideerde vragenlijst voor patiëntervaringsonderzoek op huisartsenposten

Sinds 2017 meet het Kenniscentrum Spoedzorg (IQ healthcare) patiëntervaringen op de huisartsenpost met een nieuwe, korte, landelijke te gebruiken vragenlijst: de PREM-HAP (Patient Reported Experience Measures).  Voorheen deden we dit met de veel langere CQI vragenlijst, maar die voldoet niet meer.

De PREM HAP vragenlijst is ontwikkeld en gevalideerd door het Kenniscentrum Spoedzorg in samenwerking met Stichting Miletus (ZN). De inhoud van de vragenlijst is bepaald door huisartsenposten en patiënten. Er zijn twee versies van de PREM HAP: één voor telefonisch consulten (9 ervaringsvragen) en één voor visites en consulten op de huisartsenpost (15 ervaringsvragen). Beide versies bevatten een ankervraag over het resultaat van de behandeling, rapportcijfers en achtergrondvragen voor casemix correctie. De vragenlijst bevat ook enkele open vragen.

Huisartsenposten kunnen de resultaten van een meting met de PREM HAP gebruiken om de kwaliteit van de eigen huisartsenpost te etaleren en te verbeteren. De resultaten kunnen ook worden vergeleken met die van andere deelnemende huisartsenposten. Hierbij wordt gecorrigeerd voor verschillen in achtergrondkenmerken van de patiëntenpopulaties.

Wilt u meer informatie of uw HAP aanmelden voor een meting dan kunt u contact opnemen met Dr. Marleen Smits: marleen.smits@radboudumc.nl