Aanmelden voor onze nieuwsbrief

IQ consensus tool

De IQ consensus tool ondersteunt groepen bij het bereiken van consensus. Het is gebaseerd op de Modified RAND Delphi Methode en combineert de maten hoogste tertiel, mediaan, en score op top-3 om tot een score 'selectie', 'discussie' of 'geen selectie' te komen.

De tool bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een (online) vragenlijst, waarbij de respondenten moeten scoren op een 9-punt Likertschaal en een top-3 moeten aangeven en eventueel opmerkingen kwijt kunnen;
  • Een Access-programma waarin alle relevante gegevens kunnen worden opgenomen;
  • Een overzicht van de resultaten van de scoringsronde, waarbij per indicator wordt aangegeven of de indicator 'selectie', 'discussie' of 'geen selectie' scoort. Dit document kan dienen voor de discussie.
  • Een overzicht van de opmerkingen per indicator.
  • Een overzicht van de scores per individuele respondent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Janine Liefers.