Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Knelpuntenvragenlijst

De knelpuntenvragenlijst is een hulpmiddel bij het vaststellen van knelpunten voor verandering. De vragenlijst kan worden gebruikt in zowel verbeterprojecten als in onderzoek.

Uit de in het boek 'Ruimte voor verandering? Knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen in de patiëntenzorg' beschreven toepassing van de vragenlijst in verschillende situaties blijkt dat niet altijd dezelfde knelpunten aan de orde zijn. Deze variatie onderstreept nog eens het belang van een goede knelpuntenanalyse in het verbeteren van de patiëntenzorg. 

Ruimte voor verandering? Knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen in de patiëntenzorg 

Addendum bij Ruimte voor verandering? Knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen in de patiëntenzorg
  

Barriers and facilitators assessment instrument Introduction, instructions and instrument 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Postbus Communicatie IQ healthcare