Aanmelden voor onze nieuwsbrief

POINT 1.0 - Verdringingseffecten zichtbaar maken

De Excel-toepassing POINT 1.0 (Presentatie van de Opportuniteitskosten van Introductie van Nieuwe (medische) Technologieën 1.0) is ontwikkeld als onderdeel van het project “Verdringingseffecten binnen het Nederlandse zorgstelsel”, in opdracht van Zorginstituut Nederland. In dit project is onderzocht wat het waardeverlies is bij introductie van nieuwe zorginterventies. Empirisch onderzoek berekende hoeveel het produceren van een QALY in de ziekenhuiszorg kost en hoe deze opportuniteitskosten over de ziekenhuiszorg waren verdeeld 2. Dit is berekend met een econometrisch model dat voor de jaren 2012 tot 2014 veranderingen in gezondheidsuitkomsten relateert aan veranderingen in ziekenhuisuitgaven.

POINT 1.0 gebruikt de uitkomsten van dit rapport om de verdringingseffecten in een oogopslag zichtbaar te maken. Door het invullen van een beperkte set van gegevens van een nieuwe medische technologie wordt weergegeven of deze innovatie kosteneffectief is, en zo nee, wat de prijsdaling zou moeten zijn om de innovatie kosteneffectief te maken. De benodigde gegevens behoren allen standaard beschikbaar te zijn bij een farmaco-economisch dossier zoals bij ZIN aangeleverd. Medische technologieën die dat pad niet bewandeld hebben maar waar een Nederlandse kosteneffectiviteitsanalyse beschikbaar is beschikken meestal ook over de benodigde informatie. Naast de totale verdringing wordt ook per ziektebeeld weergegeven welk waardeverlies optreedt. Deze handleiding laat zien hoe de Excel-toepassing werkt en welke parameters zijn in te stellen dan wel van invoer kunnen worden voorzien.

Open POINT 1.0
Ga naar de gebruikershandleiding van POINT 1.0
Ga naar de eindrapportage Verdringing waarop POINT 1.0 is gebaseerd
Een illustratie aan de hand van de casus Orkambi