Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Team Climate Inventory

Dit is een vragenlijst voor het meten van het teamklimaat. Deze vragenlijst is gebaseerd op een theorie over teamklimaat en bestaat uit een 4-tal dimensies ('Ervaren veiligheid voor participatie', 'Ondersteuning bij innovatie', 'Visie' en 'Taakgerichtheid') en 13 subschalen.

IQ healthcare heeft de TCI vertaald en gevalideerd voor de Nederlandse situatie.
IQ healthcare kan ondersteuning bieden bij het afnemen van de vragenlijst en een rapport opstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.teamclimateinventory.nl

Contactpersoon: Jolanda van Haren