Lorenz Boeckhorst, wetenschappelijk onderzoek bij IQ healthcare heeft de Geert Grote Pen 2012 ontvangen.

Geert Grote Pen

Hij ontving deze prijs voor zijn masterscriptie wetenschapsfilosofie: "Het vernuft van de arts", geschreven bij de IQ healthcare onder begeleiding van Evert van Leeuwen.

In zijn thesis vraagt Boeckhorst zich af: wat is nu eigenlijk ontdekken? Een wetenschapper gaat op zoek naar iets, maar hij weet niet precies waarnaar. Dat weet hij pas als het gevonden is, terwijl hij toch bij zijn zoektocht niet ongericht zoekt en "al weet" waarnaar hij op zoek is. Een arts die een diagnose stelt is in zo'n zelfde ontdekkingsproces opgenomen. Ook de arts opereert op een terrein waarop rationaliteit en objectiviteit worden verwacht, maar waarin tijdens het ontdekproces zomaar, zonder dat logische regels worden gevolgd en ideeën ontstaan. Deze processen van rechtvaardiging en ontdekking zijn met elkaar vervlochten.

De jury oordeelde: "Wie de scriptie van Boeckhorst leest zal de discussie over het vernuft van de arts in de context vanevidence based medicineniet meer uit de weg kunnen gaan. De belofte die daardoor van deze scriptie uitgaat, hebben wij willen aanmoedigen".

De Geert Grote Pen is ingesteld om te komen tot herwaardering van gebruik van de moedertaal in de geesteswetenschappen, in het bijzonder de filosofie, omdat ner­gens anders taal en denken zo innig met elkaar verbonden zijn. De Pen draagt de naam van de Deventer denker en wetenschapper Geert Grote (1340-1384),die als een van de eerste middeleeuwers Latijnse teksten voor een breed publiek toegan­kelijk maakte. Aan de Deventer Latijnse School genoten denkers als Geert Grote en Thomas a Kempis en later ook Erasmus vele jaren onderwijs. Voor meer informatie of voor het bestellen van de bundel klik hier

Lees ook het interview in Trouw met Lorenz Boeckhorst


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht