CQI Accreditaat voor IQ healthcare behaald!

accreditatie CKZ

Gedegen en efficiënt meten, dat is IQ healthcare toevertrouwd. Met vele enthousiaste specialisten op onderzoek zijn we gezichtsbepalend in de zorg. Dat IQ healthcare sinds 15 november 2012 ook beschikt over een CQI (CQ-Index) accreditaat is dan ook niet verrassend.

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews.  Op deze manier kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. 

 IQ healthcare is geaccrediteerd voor de uitvoer van de CQ-index op de volgende onderdelen:

  • A - onderzoeksactiviteiten (exclusief dataverzameling)
  • B - Schriftelijke dataverzameling
  • B - Online dataverzameling

Alleen door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) geaccrediteerde onderzoeksbureaus mogen de CQ-Index uitvoeren. Dat keurmerk is noodzakelijk omdat de resultaten van de meting worden gebruikt voor de maatschappelijke verantwoording en voor KiesBeter.nl.

 Voor IQ healthcare is het meten geen doel op zich. Ons doel is het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in de zorg. Wij vinden het van groot belang dat u werkelijk met de onderzoeksuitkomsten aan de slag kunt. Dat de 'vertaalslag' gemaakt wordt van de cijfers naar de praktijk. Dat begint bij een toegankelijk onderzoeksrapport met duidelijke aanknopingspunten voor verbetering. Echter, het meten van de kwaliteit van zorg, vanuit het perspectief van patiënten, is een beginstap van verbetering. IQ healthcare is het instituut dat implementeren van kwaliteit en veiligheid tot speerpunt heeft gemaakt.

Meer informatie over de CQ-Index 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht