Management chronische zorg kan beter

Hanneke Drewes

Er zijn veel verbeterinitiatieven, maar de uitvoering daarvan laat nog te wensen over, bijvoorbeeld omdat er geen overeenstemming is over de taakverdeling.

Chronische ziekten vragen wereldwijd om veranderingen in de gezondheidszorg. Er is een toenemende vraag naar chronische zorg en het traditionele zorgaanbod sluit niet aan bij de behoefte van chronisch zieken. Wel worden er veel initiatieven genomen om de zorg te verbeteren, zoals disease management, ketenzorg en integrale zorgprogramma's. Die beogen een betere afstemming en samenwerking tussen zorgverleners, meer patiëntgerichtheid, werken volgens richtlijnen en een proactieve benadering van de zorg.

Drewes onderzocht in hoeverre zulke initiatieven binnen de chronic care management werkelijk kunnen bijdragen aan verbetering. Daarvoor verdiepte ze zich in het bijzonder in de trombosezorg, waar al relatief veel ervaring bestaat met chronische zorg, en de diabeteszorg, waar voor het eerst in Nederland geëxperimenteerd is met een nieuw integraal bekostigingssysteem (de keten-dbc).

Drewes concludeert dat de effectiviteit van chronic care management initiatieven in de dagelijkse praktijk wordt beperkt. Zo blijken een gebrek aan overeenstemming ten aanzien van de taken tussen professionals en een gebrek aan motivatie van professionals deze verbeteringen in de weg te staan. Het wijzigen van de bekostiging van de zorg, zoals het betalen van één bedrag voor de eerstelijns diabeteszorg, biedt volgens haar geen totaaloplossing. Zo blijkt ondermeer een gebrek aan kennis over wat werkt, voor wie en in welke context verbeteringen te blokkeren.

Hanneke Drewes werkt als projectleider bij de sectie IQ development&support van IQ healthcare.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht