Nederlandse huisartsen tevreden, maar kritisch over de hoeveelheid zorg

Dit jaarlijks terugkerende onderzoek biedt inzage in de ontwikkelingen van de kwaliteit van zorg in Nederland in verhouding tot 10 andere Westerse landen. IQ healthcare was verantwoordelijk voor de Nederlandse deelname.

Bijna 10.000 huisartsen, waaronder 522 Nederlandse, deelden hun ervaring met de kwaliteit van zorg.
IQ healthcare maakte een rapportage waarin de Nederlandse resultaten centraal staan. Het onderzoek laat zien dat Nederland zich in positieve zin van de andere landen onderscheidt op de goede toegankelijkheid van de zorg, een ver doorgevoerd ICT-systeem en huisartsen zijn tevreden over het functioneren van ons zorgstelsel. Daar staat tegenover dat huisartsen relatief vaak niet geïnformeerd zijn over de zorg die hun patiënten in het ziekenhuis ontvangen.

De meerderheid van de Nederlandse huisartsen is van mening dat patiënten in ons land te veel zorg ontvangen. Trends over de afgelopen jaren laten zien dat wachtlijsten sterk zijn afgenomen, en dat huisartsen in toenemende mate ervaren dat hun patiënten problemen hebben met het betalen van zorg.

Download rapport International Health Policy Survey 2012


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht