Kiezen voor kwaliteit

'62% van de consumenten heeft behoefte aan een keuzehulpmiddel in de zorg', zo bleek uit de meldactie van het programma Kwaliteit in Zicht. vorig jaar onder ruim 5300 deelnemers. Deze mensen worden op hun wenken bediend. De patiëntenorganisaties binnen Kwaliteit in Zicht beschikken over een steeds groter aantal toetsingsinstrumenten die de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt in kaart brengen.

Zo zijn daar Kies Uw Vaatzorg en de Monitor Borstkankerzorg, maar ook de Smileys voor het meest kindvriendelijke ziekenhuis, de Patiëntenwijzers voor verschillende kankersoorten en de Longzorgmeter. Maar wat is nou de kracht en het effect van al deze instrumenten? Kunnen consumenten nu ook makkelijker voor een zorgaanbieder kiezen? En helpen ze om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Programma Kwaliteit van Zicht onderzocht in de afgelopen maanden, samen met IQ healthcare, de effectiviteit van de toetsingsinstrumenten.

"Het onderzoek laat zien, dat de ontwikkeling van de instrumenten echt heeft bijgedragen aan het verstevigen van de positie van patiëntenorganisaties en daarmee dus die van de patiënt. De organisaties worden nu gezien als een volwaardig gesprekspartner door zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar, omdat de visie van de patiënt is gevraagd en omgezet in de 'taal van kwaliteit' zoals die gebruikelijk is in de zorg', aldus Sjenny Winters, onderzoekster van IQ healthcare.

Dat is belangrijk, want door de toetsingsinstrumenten weten mensen wat ze van de zorg mogen verwachten en krijgen patiënten bovendien steeds meer invloed op hun zorg. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld, dat de meeste zorgverzekeraars de informatie uit de instrumenten inmiddels gebruiken voor het selectief inkopen van zorg. Dat betekent, dat die verzekeraars zorg inkopen, die voldoet aan de voorwaarden die patiënten stellen en die nagemeten worden via de toetsingsinstrumenten. Loes Bierma, projectleider voor dit onderzoek vanuit patiëntenfederatie NPCF: "Dat juichen wij natuurlijk van harte toe. Wel geven de zorgverzekeraars aan, dat er in de toetsingsinstrumenten meer gebruik gemaakt mag worden van uitkomstmaten, zoals wat de resultaten van de behandeling zijn. Die data bezitten de zorgverzekeraars zelf. Ik zou hen dus willen oproepen die informatie met ons te delen, zodat ook wij die kunnen gebruiken. Op die manier worden de toetsingsinstrumenten alleen maar beter."

Voor de zorgaanbieders geldt, dat het al dan niet behalen van een waardering door de patiënten een kwaliteitsimpuls geeft.  Specialisten geven in het onderzoek bijvoorbeeld aan dat 'Raden van Bestuur niet graag een toegekende onderscheiding van patiëntenorganisaties verliezen'. Biersma: "Dat betekent dat ze hun best willen doen om te voldoen aan de voorwaarden die de patiëntenorganisaties stellen aan de zorg. De zorgaanbieders gaven in het onderzoek wel aan, dat zij te weinig onderscheidend vermogen zien binnen de verschillende instrumenten. Het aanbod lijkt nog teveel op elkaar. Ik denk dat zij dit zelf op kunnen lossen, door vanuit hun eigen expertise die onderscheidende elementen uit hun aanbod in te brengen en naar voren te laten komen. Dat geeft patiënten de kans om echt te kiezen."

Ruim de helft van de meer dan 500 patiënten die aan het onderzoek meededen, geeft aan, zijn of haar keuze voor een arts of ziekenhuis mede te bepalen aan de hand van de informatie uit het instrument. Verbeterpunt is de bekendheid met en de vindbaarheid van de instrumenten. Biersma: "We gaan als patiëntenorganisaties hard aan de slag met de adviezen die in het onderzoek worden gegeven. Om de impact nog meer te vergroten, doen we dat natuurlijk graag in samenwerking met de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Zodat we samen de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt een echte  impuls geven en, naast de medisch inhoudelijke kwaliteit, steeds blijven verbeteren."

De resultaten van het onderzoek en verdere informatie over het programma Kwaliteit in Zicht

Het programma Kwaliteit in Zicht is een samenwerkingsverband tussen het Astma Fonds, de Diabetesvereniging Nederland, De Hart&Vaatgroep, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, de Reumapatiëntenbond (in liquidatie), Spierziekten Nederland, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zorgbelang Nederland.

Voor meer informatie over het onderzoek, het programma Kwaliteit in Zicht of over een van de deelnemende organisaties, kunt u contact opnemen metMascha van Dort, senior communicatieadviseur Kwaliteit in Zicht, 06-20740716 of kijken op www.programmakwaliteitinzicht.nl


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht