Samenwerking IQ healthcare en de Gadjah Mada Universiteit

Gadjah Mada Universiteit

Samenwerking UMC St Radboud en Gadjah Mada Universiteit

IQ healthcare en de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta (Indonesië) zijn onlangs een samenwerkingscontract aangegaan, een Memorandum of Understanding (MoU).  Beide partijen hebben daartoe op 30 november in de Vereeniging  te Nijmegen een samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze samenwerking worden ook het Radboud Alzheimer en de  afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve zorg  betrokken. Prof. dr. Myrra Vernooij is benoemd als honorary visiting professor.

Kwaliteit van zorg

De samenwerking heeft betrekking op onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van zorg, met name palliatieve zorg, en methoden van onderzoek. De samenwerking vindt plaats in de vorm van gezamenlijke onderzoeksprojecten, uitwisseling van studenten, medewerking aan symposia en consultaties.

Patiënt als partner

Onderzoek in Indonesië biedt diverse interessante ingangen voor het Radboud-thema "Patiënt als partner". De verschillen in benadering van patiënten in een land met een meer collectivistische cultuur zoals Indonesië en een land met een meer individualistische cultuur zoals Nederland kunnen nieuwe inzichten opleveren over vormen van partnerschap met patiënten.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht