Promotie Anita Huis 27 Maart: Betere handhygiëne door teamgericht verbeteren

anita huis

Ziekenhuisinfecties veroorzaken ernstig ongemak bij patiënten, leiden tot een langere opnameduur en hogere kosten en lopen in sommige gevallen zelfs dodelijk af. Ongeveer een derde van dergelijke infecties is echter te voorkomen door een betere handhygiëne, maar Nederlandse verpleegkundigen passen dat in slechts twintig procent van alle relevante situaties toe.

Anita Huis vertaalde bekende belemmerende factoren voor handhygiëne naar twee verbeterstrategieën. De eerste strategie was een ziekenhuisbrede campagne die bestond uit onder andere educatie, reminders en performance feedback. De tweede strategie betrof naast deze ziekenhuiscampagne ook teamgericht verbeteren: actieve betrokkenheid van het afdelingsmanagement, elkaar aanspreken, voorbeeldgedrag door rolmodellen en het formuleren van afdelingsnormen.

Het effectonderzoek werd uitgevoerd op 67 verpleegafdelingen in drie Nederlandse ziekenhuizen. Bij 3500 verpleegkundigen werden 14.000 gelegenheden voor handhygiëne geobserveerd. Beide strategieën leidden tot een significant betere handhygiëne, maar bij de teamgerichte strategie was het effect beduidend groter. Bovendien wogen de extra kosten van deze strategie op tegen de vermeden uitgaven voor de ziekenhuisinfecties.

Op woensdag 27 maart verdedigt Anita Huis haar proefschrift: "HELPING HANDS - Strategies to improve hand hygiene compliance in hospital care" aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren: prof. T. van Achterberg, prof. R. Grol en prof. M. Hulscher en Copromotor: dr. L. Schoonhoven

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht