Promotie Gerdien Franx op 21 januari 2013: 'Quality improvement in mental healthcare. The transfer of knowledge into practice'

Het proefschrift omvat 8 artikelen, die betrekking hebben op de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, in het bijzonder die voor depressie in de eerstelijnszorg.

Met de zogenoemde doorbraakmethode werd een aanzienlijke reductie bereikt in het aantal patiënten dat antidepressiva kreeg voorgeschreven. Ander onderzoek in het proefschrift betreft de verbetering van zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek, in het bijzonder schizofrenie. Ook hierin werden verbeteringen bereikt met de doorbraakmethode.

Gerdien Franx promoveert op 21 januari 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is programma coöordinator bij het Trimbos instituut in Utrecht en verblijft dit collegejaar in de Verenigde Staten vanwege een Harkness Fellowship.

 

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht