Promotie Nicky Dekker op 23 april 2013

Proefschrift N Dekker

Bij 15 tot 30 procent van alle patiënten met darmkanker speelt erfelijke aanleg een rol. In Nederland hebben jaarlijks zo'n 2200 darmkankerpatiënten en 8800 familieleden op basis van erfelijke aanleg een verhoogd risico om (opnieuw) darmkanker te krijgen.

Om darmkanker beter te voorkómen, moeten mensen met verhoogd risico op darmkanker tijdig verwezen worden voor preventieve darmonderzoeken en/of erfelijkheidsonderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek werd slechts 12 tot 30 procent van mensen met een verhoogd darmkankerrisico verwezen.

Radboud-onderzoekers ontwikkelden ondersteunende materialen om dit te verbeteren: een voorlichtingsprogramma voor artsen, patiëntenfolders en een website (www.risco-darmkanker.nl).

In 2010-2011 is het effect van deze voorlichtingsmaterialen in achttien ziekenhuizen onderzocht. Het bleek dat in de negen ziekenhuizen die de ondersteunende materialen hadden gekregen, er niet meer mensen verwezen werden voor preventieve maatregelen.

Dit had verschillende oorzaken: de website en folder werden weinig gebruikt, patiënten gaven de voorkeur aan advies van hun arts, terwijl artsen mensen met een verhoogd darmkankerrisico niet goed herkenden.

Promovendus Nicky Dekker concludeert dan ook dat betere verwijzingen - en daarmee betere kankerpreventie - te realiseren zijn door artsen te ondersteunen. Hiervoor hebben onderzoekers gratis apps voor zorgverleners ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Nicky Dekker (Amsterdam, 1984) studeerde Geneeskunde in Utrecht. Ze deed bovenstaand promotieonderzoek op de afdelingen Klinische Genetica en IQ healthcare van het UMC St Radboud, binnen de onderzoeksinstituten Oncology en Nijmegen Centre for Evidence Based Practice. Ze is werkzaam als postdoc op de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie van het Antoni van Leeuwenhoek. Zij coördineert hier een nationaal project waarin nazorg opgezet wordt voor overlevenden van (non-)Hodgkinlymfoom.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht