Onderzoek naar triage op Meldkamer Ambulancezorg

In het kader van een discussie over de beste triagemethodiek  voor de Meldkamer Ambulancezorg (MKA), hebben IQ healthcare en RIVM in opdracht van VWS onderzocht welke ervaringen professionals hebben met de huidige triage op Nederlandse meldkamers. Daarnaast is, in een apart deelonderzoek, gekeken naar de verschillende triagesystemen in westerse landen.

Doel van het eerste deelonderzoek was na te gaan welke knelpunten door professionals in Nederland worden ervaren met de huidige methodiek en welke eisen gesteld moeten worden aan triage en triagemethodiek.

In het tweede deelonderzoek werd onderzocht welke triagesystemen in westerse landen worden gebruikt, wie de triage verricht, wat bekend is over de kwaliteit ervan en wat de ontwikkelingen zijn.

Daarnaast is een systematische literatuurstudie uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag  welke onderbouwing er in de wereldliteratuur terug te vinden is over de kwaliteit van de triage op de meldkamers in relatie tot de gebruikte triagesystemen.

Deelonderzoek 1: Ervaren kwaliteit triage MKA in Nederland. Keizer E, Peters Y, Smits M, Gijsen R, Kommer GJ, Huibers L, Giesen P. Nijmegen, IQ healthcare/RIVM, 2013

Deelonderzoek 2: Inventarisatie triage ambulancezorg in Westerse landen: Literatuurstudie en Enquête. Keizer E, Huibers L, Gijsen R, Peters Y, Smits M, , Kommer GJ, , Giesen P Nijmegen, IQ healthcare/RIVM, 2013


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht