Eindrapport 'Verpleegkundig Specialist biedt kansen' op 26 juni aangeboden aan DG Leon van Halder, VWS

Eindrapport M. Laurant-van Halder

Het eindrapport "De Verpleegkundig Specialist biedt kansen. Onderzoeksrapport naar de inzet van Verpleegkundig Specialisten op de spoedpost te Eindhoven"  is op woensdag 26 juni aangeboden aan DG Curatieve Zorg Leon van Halder.

Tijdens de bijeenkomst bespraken Miranda Laurant (IQ healthcare), Emmy Derckx (Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg, KOH) en Gerben Welling (Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant) met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS achtergrond en resultaten van het onderzoek.

De conclusie luidt als volgt:

"Het onderzoek toont aan dat de VS deskundig is, veilige zorg biedt en dat patiënten en zorgverleners tevreden zijn. Ook toont het onderzoek aan dat de (directe) zorgkosten dalen als gevolg van taakherschikking.

De resultaten uit dit onderzoek versterken de ingeslagen weg waarbij taakherschikking één van de strategieën kan zijn om spoedzorg in de eerstelijn in de toekomst te blijven waarborgen.

Taakherschikking op een spoedpost is haalbaar, maar er zijn ook een aantal aandachtspunten (o.a. opleiding, arbeidsvoorwaarden, financiering etc.) waarvoor oplossingen moeten worden bedacht."

Download rapport 'De Verpleegkundig Specialist biedt kansen.Onderzoeksrapport naar de inzet van Verpleegkundig Specialisten op de spoedpost te Eindhoven'

Zie ook Verpleegkundig Specialisten leveren een waardevolle bijdrage aan de spoedzorg` 

Contact: Dr. Miranda Laurant, IQ healthcare, m.laurant@iq.umcn.nl

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht