Ethiek in het laboratorium

Ethics on the laboratory floor

Vers van de pers: 'Ethics on the laboratory floor'. Burg, Simone van der and Tsjalling Swierstra (eds.), (2013). Ethics on the laboratory floor, Palgrave/MacMillan, ISBN 978-1-137-00292-1

Dit boek is gemaakt om een nieuw vakgebied op de kaart te zetten: ethiek in het laboratorium. Het boek bevat bijdragen van experts uit het veld en exploreert methodes en cases om vorm te geven aan dit vakgebied.

Doel van ethiek in het laboratorium is te zorgen dat ethiek een constructief onderdeel wordt van de ontwikkeling van nieuwe technieken, waaronder ook medische technieken. We nemen afscheid van een ethiek die alleen achteraf kritisch kijkt naar een technisch product, als dat al uitontwikkeld is en klaar voor gebruik. In plaats daarvan stellen we voor dat ethici al in de laboratoriumfase in gesprek gaan met onderzoekers, waardoor ethische vragen en problemen al vroeg kunnen worden opgemerkt en meegenomen in keuzes omtrent onderzoeksdoelen en prioriteiten. Op die manier kunnen kansen benut worden om technieken te ontwikkelen die ook echt bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Een deel van het boek exploreert de waarde van deze benadering van ethiek voor de ontwikkeling van technologieën voor de gezondheidszorg. Zo zit er een hoofdstuk in over fotoakoestische mammografie wat een nieuwe techniek is om borstkanker te diagnosticeren of te screenen (van der Burg), een over nanoapparatuur (immunosignaturing) bedoeld voor vroege kanker-diagnostiek en gezondheidsmonitoring door patiënten zelf (Federica Lucivero), en één over een Lab-on-a-Chip techniek (de lithium chip) die patiënten met een bipolaire stoornis en die lithium als medicijn gebruiken in staat stelt om zelf het lithium-gehalte in hun bloed te monitoren (Lotte Krabbenborg, IQ healthcare).

Ethics on the laboratory floor' bestellen 

Voor informatie: s.vanderburg@iq.umcn.nl  


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht