Promotie Gijs Hesselink op 4 september 2013

Hesselink proefschrift

Gijs Hesselink belicht in zijn promotieonderzoek het ontslagproces van patiënten. Hoewel steeds meer patiënten behoefte hebben aan overdracht van zorg vanuit het ziekenhuis naar huis, verloopt het ontslagproces vaak niet optimaal. Dit kan leiden tot vermijdbare behandelingen en kostbare heropnames.

Hesselink onderzocht in vijf landen de factoren die ten grondslag liggen aan een ineffectief ontslagproces. Zo is er gebrek aan begrip en inzicht in de behoeften, vaardigheden en werkzaamheden tussen artsen en verpleegkundigen uit de eerste en tweede lijn. Bovendien ervaren zorgverleners de overdracht als een administratieve last in plaats van belangrijke medische en verpleegkundige zorg.

Ook is er gebrek aan reflectie op en verbetering van het ontslagproces en hebben zorgverleners onvoldoende aandacht voor patiëntspecifieke behoeften en wensen.
Op basis van zijn bevindingen heeft Hesselink op systematische wijze strategieën in kaart gebracht om het ontslagproces te verbeteren.

Gijs Hesselink (Hengelo, 1982) studeerde Bestuurskunde in Nijmegen, Organisatie, Cultuur en Management in Utrecht en Gezondheidswetenschappen in Enschede. Bovenstaand onderzoek verrichtte hij bij de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice. Sinds september 2012 werkt hij in dit UMC als post-doc op verschillende projecten bij IQ healthcare.

Gijs Hesselink verdedigt op woensdag 4 september,10.30 uur 2013 zijn proefschrift 'Are patients discharged with care? Cultural barriers and appropriate interventions', aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Medische Wetenschappen.
Promotor: prof. dr. M. Vernooij - Dassen, vopromotors:dr. H. Wollersheim, dr. L. Schoonhoven

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht