Promotie Lianne Wennekes op 29 oktober "Development and validation of quality indicators for cancer care"

Krijgen patiënten wel kwalitatief goede zorg? En kan de zorg niet doelmatiger? Het meten van kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld met indicatoren, kan duidelijk maken waar verbeteringen nodig zijn. Maar zorgverleners vragen zich vaak af of indicatoren wel betrouwbaar zijn om kwaliteit van zorg te meten. Lianne Wennekes ond (UMC St Radboud)* deed onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van indicatoren voor kankerzorg. In haar studie beschreef ze o.a. welke factoren belangrijk zijn bij het ontwikkelen van goede indicatoren. Daarnaast bekeek ze of met indicatoren betrouwbare vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen ziekenhuizen. Dit bleek mogelijk met indicatoren over multidisciplinaire zorg en wachttijden. Voor diverse kankersoorten waaronder darmkanker en borstkanker was er ruimte voor verbetering. Bovendien, het goed uitvoeren van zorgprocessen gemeten met kwaliteitsindicatoren bleek gerelateerd te zijn aan betere overlevingskansen van non-Hodgkin lymfoompatiënten. Een mogelijke verklaring is dat deze patiënten betere uitkomsten hebben omdat zij efficiëntere zorg hebben gekregen. Met kwaliteitsindicatoren kan deze theorie nu verder onderzocht worden.

*uitgevoerd door de afdelingen Medische Oncologie en IQ healthcare van het UMC St Radboud met behulp van een subsidie van het KWF kankerfonds


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht