Nederland en Massachusetts: een relevante vergelijking

De Amerikaanse staat Massachusetts en Nederland delen een belangrijk fenomeen: beiden voerden in 2006 een herziening van de gezondheidszorg in. Nederland introduceerde marktwerking in de zorg door een voornamelijk publiek systeem te veranderen in een gereguleerd privaat systeem. En Massachusetts bewoog juist de andere kant op: van een privaat systeem naar een meer publiek systeem waarin alle burgers verplicht zijn om een zorgverzekering af te sluiten. Het netto resultaat is dat beide systemen erg op elkaar lijken.

Deze maand verschijnen er twee artikelen vanuit IQ healthcare over de herzieningen in Massachusetts en Nederland. In Health Policy publiceren we een vergelijking van de kwaliteitssystemen van de twee jurisdicties. Wetgeving in beide systemen introcudeert de oprichting van instituten die de kwaliteit van zorg monitoren met een mandaat om de prestaties van zorgaanbieders transparant te maken.

We vergelijken het gebruik van kwaliteitsindicatoren in drie 'markten' van de zorg: de verzekeringsmarkt, de aanbiedersmarkt, en de inkoopmarkt. We hebben de volgende aanbevelingen voor Massachusetts en Nederland geformuleerd:

  • Zorg voor routinematige verzameling van data voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg;zo kan het nut van toepassing  getoetst worden in het primare proces én gebruikt worden voor transparantie van kwaliteit;
  • Ontwikkel een beperkte set van valide kwaliteitsindicatoren die met name gericht is op de uitkomst van zorg en voorkom een overdaad aan informatie waarmee patienten overspoeld worden
  • Presenteer de data zodanig dat ze makkelijk te interpreteren zijn en voor keuze-informatie gebruikt kunnen worden door de patiënt.

Het tweede artikel van onze hand verschijnt  in The Milbank Quarterly. Het artikel onderzoekt de impact van de herziening van de zorg in Massachusetts. Een spannend onderzoek aldus eerste auteur Philip van der Wees: "De herziening in Massachusetts geldt als blauwdruk voor Obamacare die per 1 januari 2014 in de Verenigde Staten wordt ingevoerd. En die invoering staat nuonder druk vanwege de slecht functionerende website van de Amerikaanse overheid waarmee burgers een zorgverzekering kunnen kopen. ,onze studie bevestigt echter de positieve effecten van de herziening ."

De studie laat zien dat de gezondheid van inwoners van Massachusetts er na de invoering van het nieuwe zorgstelsel op vooruit is gegaan in vergelijking met omringende staten in New England. Daarnaast hebben inwoners van Massachusetts betere toegang tot screening op bijvoorbeeld darmkanker en baarmoederhalskanker. De effecten van de herziening waren het grootst voor groepen met een laag inkomen. En dat is precies waar de herziening zich op richtte: het beschikbaar maken van een zorgverzekering voor lage inkomens met behulp van subsidie van de overheid. Meer dan 98% van alle inwoners van Massachusetts zijn nu verplicht verzekerd, het hoogste percentage van de Verenigde Staten.

Interessante bevinding van het volgen van de impact van de herziening over een periode van vijf jaar was de verbetering in toegang tot de zorg en gezondheidsstatus in de tijd. Een jaar na de herziening laten de cijfers een toename van het aantal verzekerden zien en een afname van financiëlebarrieres om medische hulp te zoeken . Na twee jaar was de toegang tot de zorg via een eigen (huis)arts verbeterd. En na vier jaar werd de positieve impact op de gezondheid van inwoners van Massachusetts zichtbaar.

Philip van der Wees voerde zijn studie uit aan Harvard Medical School met behulp van een Harkness Fellowship van het Commonwealth Fund. " Een geweldige ervaring" aldus Van der Wees. "Anderhalf jaar onderzoek doen aan Harvard is echt fantastisch en een uitdagende ervaring. Het fellowship richt zich op het snijvlak van wetenschap en beleid en tijdens mijn onderzoek werd Obama herkozen als president. Heel spannend, want het was de verwachting dat de herziening van de zorg teruggedraaid zou worden als de Republikeinen zouden winnen.  Het was heel mooi om het politieke steekspel van dichtbij mee te mogen maken en als onderzoeker tegelijkertijd met een cruciaal onderwerp  van de  politieke discussie bezig te zijn. "          

Philip J. Van der Wees, Maria W.G. Nijhuis-van der Sanden, Ewout van Ginneken. John Z. Ayanian, Eric C. Schneider, Gert P. Westert. Health Policy 2013

Van der Wees PJ,Zaslavsky AM, Ayanian JZ. Improvements in Health Status after Massachusetts Health Care Reform. The Milbank Quarterly, 2013

Lees ook het artikel op de website van Medical Daily   

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht