Logopedie en communicatieproblemen bij (beginnende) dementie

Logopedie bij dementie is nog in ontwikkeling en vanuit het werkveld is grote vraag naar adequaat advies- en interventiemateriaal gericht op het verbeteren van de communicatie bij ouderen met milde en matige cognitieve beperkingen

Op basis van een literatuurstudie door studenten van de HAN werd een lijst met mogelijk bruikbare materialen opgesteld. Om een beeld te krijgen van de bekendheid en geschiktheid van de gevonden materialen werden deze via een korte digitale vragenlijst voorgelegd aan alle 23 logopedisten participerend in de Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie.

De in het artikel beschreven materialen bleken weinig bekend te zijn, en kunnen daarom een belangrijke aanvulling zijn op wat logopedisten al gebruiken voor deze patiëntengroep. De wel bekende materialen worden aanbevolen aan collega's, maar nog weinig door de respondenten zelf gebruikt.

'Communicatieproblemen bij dementie, een inventarisatie van voorlichtings- en behandelmaterialen voor patiënten met beginnende dementie en communicatieproblemen' Logopedie (2014) 1-2, pag 6-13. M. Tacken, J. Oostveen, F. Debets, H. Kalf, H. Rompen, R. Nijhuis-van der Sanden, B. de Swart.

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht