IQ healthcare project in kader Deltaplan Dementie

Bringing palliative care for dementia patients into agreement with their wishes and needs: development and evaluation of Decidem

Een van deze drie Radboud Alzheimer Centrum projecten is het project van IQ healthcare hoogleraar Prof. Myrra Vernooij-Dassen.

Zij onderzoekt samen met Dr. Marieke Perry en Dr. Yvonne Engels hoe palliatieve
zorg het beste aansluit bij de behoefte en wensen van mensen met dementie en
hun mantelzorgers. Daarbij staan zolang mogelijk zelfstandig functioneren en
behoud van kwaliteit van leven voorop. Voor mensen met dementie is het
belangrijk om waar het kan zelf de regie te houden en zo veel mogelijk
volwaardig mee te doen in de maatschappij. Mantelzorgers geven vooral aan dat
ze ondersteuning bij en uitleg over de ziekte nodig hebben. Hoe kunnen
huisartsen ervoor zorgen dat aan die behoeften tegemoet wordt gekomen?

Regelmatige, gestructureerde gesprekken op basis van gezamenlijke
besluitvorming tussen zorgverleners, mensen met dementie en hun mantelzorgers
zijn daarvoor essentieel. Juist door deze gesprekken kan de zorg aansluiten op
de wensen en behoeften van alle betrokkenen. We verwachten dat zo'n aanpak niet
alleen de kwaliteit van leven van de persoon met dementie en de mantelzorger
verbetert, maar mogelijk ook ongewenste behandelingen voorkomt waardoor de
zorgkosten afnemen. Wij ontwikkelen daarom een protocol voor deze
gespreksvoering dat we vervolgens ook gaan invoeren.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht