Leren van incidenten

IQ healthcare heeft onderzoek gedaan naar ernstige incidenten in de zorg. Het doel van het onderzoek was om te inventariseren hoe dergelijke incidenten voorkomen hadden kunnen worden. Het onderzoek bestond uit twee delen. In vijf casestudies hebben de onderzoekers geïnventariseerd en geanalyseerd hoe zorginstellingen reageren wanneer ze geconfronteerd worden met incidenten die veel media-aandacht krijgen. Ook hebben zij zestien zorgverleners geïnterviewd die recent een maatregel hadden opgelegd gekregen van het tuchtcollege.

Het rapport beschrijft dat organisaties veel leren van ernstige incidenten. Een open aanspreekcultuur, maatregelen bij in dienst nemen en systematische aandacht voor kwaliteit door bijvoorbeeld protocollen zien de organisaties als belangrijke factoren om nieuwe incidenten te voorkomen.

Media-aandacht werd met name gezien als een belangrijke belemmerende factor. De individuele zorgverleners die geconfronteerd werden met een maatregel van de tuchtrechter, hadden wisselende ervaringen. Zij hadden alle een grote behoefte aan sociaal-emotionele begeleiding. Ook zij zagen de media-aandacht als negatieve factor.
Dit onderzoek vond plaats in het kader van de academische werkplaats toezicht en is gefinancierd door ZonMw.

U kunt het rapport hier downloaden

 


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht