Promotie Ka-Chun Cheung

Op 17 april 2015 verdedigde Ka-Chun Cheung aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift, getiteld "Learning from errors through a nationwide reporting programme".
Zijn promotoren zijn prof. dr. P.A.G.M. de Smet (Apotheek Radboudumc), prof. dr. M.J.P. Wensing (IQ healthcare) en prof. dr. M.L. Bouvy (Universiteit Utrecht). Copromotor is dr. P.M.L.A. van den Bemt (Erasmus MC).

Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtsgebied binnen de gezondheidszorg. Een van de manieren om de patiëntveiligheid te verbeteren is door het landelijk melden van medicatie-incidenten bij het nationale meldsysteem: de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). In een aantal kwalitatieve onderzoeken is gekeken naar de inrichting en bruikbaarheid van technische eisen voor de CMR. De onderzoeken zijn te verdelen in drie aspecten: (1) toevoer van gegevens richting de CMR; (2) functionaliteit van de CMR inclusief het selecteren en analyseren van medicatie-incidenten; en (3) ontwikkeling en implementatie van de opbrengst van de CMR.

De CMR wordt geadviseerd om een structurele methode op te zetten om de alerts en nieuwsbrieven van andere landelijke meldsystemen te screenen en op te nemen in de toevoer van gegevens richting de CMR. In de tussentijd kan de CMR zich eerst concentreren op de opbrengst van het Verenigd Koninkrijk, omdat de opbrengst van dit land het meest lijkt te bieden aan de Nederlandse gezondheidszorg.

Verder is er een veilige meldcultuur nodig, gecontroleerd door de overheid. Om het melden van relevante medicatie-incidenten en de kwaliteit van de meldingen te verhogen kan de CMR een handleiding en training aan zorgverleners bieden. In ieder ziekenhuis of openbare apotheek zou minstens één coördinerende persoon aanwezig moeten zijn die verantwoordelijk is voor het verzamelen, lokaal analyseren en melden van medicatie-incidenten aan de CMR.

De CMR zou de alerts en nieuwsbrieven naar alle relevante zorgverleners moeten verspreiden, zoals artsen, verpleegkundigen, etc. Naast zorgverleners zou de CMR specifieke waarschuwingen en/of aanbevelingen naar de meest relevante partijen moeten versturen, zoals farmaceutische fabrikanten, softwareleveranciers, gezondheidsautoriteiten (Inspectie voor de Gezondheidszorg, geneesmiddelen registratieautoriteit), universiteiten (ten behoeve van onderwijs) en richtlijnopstellers.

Ka-Chun Cheung (1978) studeerde Farmacie aan de Universiteit Utrecht en behaalde zijn masterdiploma cum laude in 2002. Een jaar later behaalde hij zijn apothekersdiploma. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit op de afdeling Apotheek van het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut RIHS. Momenteel werkt Cheung als projectmanager bij KNMP.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht