INTERDEM en Alzheimer Europe bezoeken EU-commissionaris Andriukaitis

Dementie krijgt als onderwerp een steeds prominentere plaats op de Europese onderzoeksagenda. Toch blijft het nog steeds noodzakelijk om te pleiten voor meer onderzoek naar de zorg voor mensen met dementie. Om die reden bracht een delegatie bestaande uit afgevaardigden van Alzheimer Europe (Heike von Luetzau-Hohlbein , Jean Georges) en INTERDEM (Myrra Vernooij-Dassen, Frans Verhey) een bezoek aan het kabinet van EU-commissaris Andriukaitis. Omdat hij onverwacht ziek bleek te zijn, werd de delegatie ontvangen door mevrouw Paula Duarte-Gaspar, uit datzelfde kabinet.

Mevrouw Duarte stond zeer positief tegenover de boodschap dat psychosociale interventies een significante bijdrage kunnen leveren aan het goed leven met dementie. We bespraken met haar de problemen bij het implementeren van psychosociale interventies in de dagelijkse praktijk, maar ook wat er nodig is voor die implementatie.  Daarbij gaven we aan dat INTERDEM zich niet alleen bezighoudt met het bedrijven van wetenschap, maar dat de INTERDEM academie zich ook richt op het opbouwen van toekomstige wetenschapscapaciteit door jonge onderzoekers op te leiden in het psychosociale onderzoek. Mevrouw Duarte was ook onder de indruk van de voortgang die INTERDEM tot nu toe gemaakt heeft, alsmede van de producten die tot stand gekomen zijn, bijvoorbeeld de Maniphesto, de artikelen over de resultaten en de kwaliteitsindicatoren.

Een van de zaken die we ook bespraken was het belang van de Verklaring van Glasgow van Alzheimer Europe. Deze verklaring is een goede weergave van onze onderzoeksresultaten en conclusies. Door de Europese Unie werden we uitgenodigd om betrokken te worden in de discussies over de toekomstige zorg en onderzoek naar dementie. Zij onderschrijft de dringende noodzaak van het onderwerp en wil graag verbeteringen zien in het dementieonderzoek op het gebied van preventie, behandeling en de implementatie van effectieve interventies.  

Het zou een goede zaak zijn als individuele leden de Verklaring van Glasgow zouden ondertekenen op de website van Alzheimer Europe. Wij als organisatie hebben in ieder geval de verklaring al ondertekend. 

Myrra Vernooij-Dassen, professor IQ healthcare
Frans Verhey


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht